Telefonisch contact
Kosteloos

Kennismakingsgesprek 10 minuten
Kosteloos

Intake gesprek
€55,00 per sessie van 40 minuten

Oudergesprek aan huis
€65,00 per sessie van 50 minuten

Gesprek op school met intern begeleider of leerkracht
€65,00 per gesprek

Telefonisch contact met school
€25,00 per gesprek

Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW

Coaching sessie aan huis
€65,00 per sessie van 50 minuten

Facturen
Na de sessie zult u de factuur ontvangen waarna de kosten per sessie ter plekke via pinbetaling dienen voldaan te worden. Bij gesprekken met of bezoeken aan school zal de factuur thuis gestuurd worden.

Bij sommige zorgverzekeraars wordt een deel van de sessie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam dit bij uw verzekering na te vragen.

Op alle aangeboden diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Menu