Telefonisch contact
Kosteloos

Kennismakingsgesprek 10 minuten
Kosteloos

Intake gesprek
€60,00 per sessie van 40 minuten

Oudergesprek in de praktijk
€70,00 per sessie van 50 minuten

Coachsessie in de praktijk
€70,00 per sessie van 50 minuten

Gesprek op school met intern begeleider of leerkracht
€70,00 per gesprek

Telefonisch contact met school
€30,00 per gesprek

Coaching sessie aan huis/ op school
€75,00 per sessie van 50 minuten

Oudergesprek aan huis/ op school
€75,00 per sessie van 50 minuten

Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW

Facturen
Na de sessie zal ik u via Whatsapp een korte samenvatting sturen van de inhoud van de sessie en een betaalverzoek. Ik wil u vragen om deze zo snel mogelijk te betalen. Wanneer u een factuur wil ontvangen dan is dat geen probleem. Ook is het mogelijk om de kosten per sessie ter plekke via pinbetaling dienen te voldoen. Bij gesprekken met of bezoeken aan school zal ik ook een betaalverzoek per Whatsapp sturen. Tijdens het intakegesprek spreken we de betalingsmethode goed af zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij sommige zorgverzekeraars wordt een deel van de sessie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam dit bij uw verzekering na te vragen.

Op alle aangeboden diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.